สิงคโปร์ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
นสพ.The Star รายงานว่า สธ.สิงคโปร์ออกแถลงการณ์เมื่อ 24 ต.ค.64 เรื่องการดำเนินมาตรการตาม กม.ป้องกันข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (fake news) ต่อเว็บไซต์ Truth Warriors กรณีที่เว็บไซต์ดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาต่อต้านการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 และโจมตีว่าวัคซีนไร้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ โดยแถลงการณ์ของ สธ.สิงคโปร์ระบุว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องติดประกาศข้อความไว้ที่ด้านบนของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ ตามแนวทางที่สำนักงาน Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act หรือ POFMA กำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวนำเสนอข้อมูลข่าวสารเท็จ พร้อมกำหนดให้ระบบทำการเชื่อมโยงเพื่อนำผู้ใช้งานไปสู่แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยตรง นอกจากนี้ ทางการสิงคโปร์ยังจะดำเนินการไต่สวนเว็บไซต์ดังกล่าวในความผิดคดีอาญาด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลก เมื่อ 25 ต.ค.64 เวลา 17.30 น. เพิ่มเป็น 244,456,410 ราย เสียชีวิต 4,964,260 คน และรักษาหายแล้ว 221,481,606 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ติดเชื้อ 46,312,782 ราย (เสียชีวิต 756,362 คน) อินเดีย ติดเชื้อ 34,189,774 ราย (เสียชีวิต 454,743 คน) และบราซิล ติดเชื้อ 21,729,763 ราย (เสียชีวิต 605,682 คน)

เมียนมาวิจารณ์รายงานของ UN ประเด็นสิทธิมนุษยชนในเมียนมาว่ากระตุ้นให้เกิดความรุนแรง
เว็บไซต์ channelnewsasia รายงานอ้างแถลงการณ์ของ กต.เมียนมาเมื่อ 24 ต.ค.64 ระบุถึงรายงานฉบับล่าสุดของสหประชาชาติ (UN) เผยแพร่เมื่อ 22 ต.ค.64 ที่พาดพิงประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาว่าอาจนำไปสู่การแตกแยกภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจยิ่งกระตุ้นให้เกิดการใช้ความรุนแรง พร้อมวิจารณ์ว่า UN ใช้ประเด็นสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเข้าแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมา อนึ่ง รายงานของ UN ฉบับดังกล่าวแสดงถึงความห่วงกังวล ว่าสถานการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมาอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีก หลังปรากฏรายงานการเคลื่อนย้ายกำลังทหารและอาวุธหนักจำนวนมากไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคเหนือและ ตอ.น.ของประเทศ ซึ่งคล้ายคลึงกับการเคลื่อนย้ายกำลังและอาวุธก่อนเกิดเหตุใช้กำลังปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวโรฮีนจาเมื่อห้วงปี 2559-2560

[ สถานการณ์ทั้งหมด ]